Tuổi trẻ Trà Vinh - những hình ảnh ấn tượng

14:47 11/10/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chào mừng Đại hội nhiệm kỳ mới với niềm tin mới, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh ấn tượng trong nhiệm kỳ qua của ĐVTN trong tỉnh trước sự quan tâm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh. BÁ THI (thực hiện)