Trà Vinh: Trước giờ “G” thực hiện Chỉ thị số 09

15:54 20/07/2021

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021 “về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương”; tiếp theo đó, ngày 18/7/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ký Chỉ thị số 09/CT-UBND “về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Ngay sau khi các văn bản trên ban hành, trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã xuất hiện tình trạng nhiều người đổ xô mua sắm, tích trữ lương thực. Phóng viên Báo Trà Vinh đã ghi nhận những hình ảnh dưới đây. BT - NX (thực hiện)