Trà Vinh diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh lần I

15:16 04/10/2022

Chiều ngày 03/10, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC) huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khu vực chợ Trà Vinh, thuộc Khóm 2, Phường 3, thành phố Trà Vinh. MỘNG TUYỀN - HỒ GIANG (thực hiện)