Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ họp thứ 2 - HĐND

17:12 14/09/2021

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp, ngoài việc khử khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 02m, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo tất cả đại biểu HĐND tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tham dự kỳ họp; lực lượng phục vụ trực tiếp tại kỳ họp (phóng viên, công an, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh) thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi vào hội trường dự họp, phục vụ kỳ họp. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trước giờ khai mạc kỳ họp. KIM LOAN (thực hiện)