Thành phố Trà Vinh: Siết chặt vùng có nguy cơ rất cao về dịch bệnh Covid-19

09:08 14/09/2021

Phường 5 (thành phố Trà Vinh) là một trong 04 địa bàn có tình hình dịch bệnh ở mức nguy cơ rất cao, để kéo giảm, ngăn ngừa dịch bệnh, UBND thành phố Trà Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt người, phương tiện ra vào địa bàn, tăng cường tuần tra để hạn chế người dân đi lại, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại địa bàn Phường 5 vào ngày 12/9. HỒ GIANG (thực hiện)