Sản xuất, kinh doanh sôi động những ngày đầu năm

07:56 14/02/2022

Những ngày đầu năm mới 2022, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã quay lại với khí thế phấn khởi. Trong trạng thái bình thường mới, các đơn vị đã bắt đầu một năm mới với hy vọng may mắn, bình an. BÁ THI (thực hiện)