Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Liên hoan Sân khấu Dù kê

13:39 14/04/2023

Liên hoan nghệ thuật Sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ II năm 2023 đã kết thúc sau 07 ngày đêm thi diễn tại Trường Đại học Trà Vinh. Gần 500 diễn viên, nhạc công của 13 đoàn nghệ thuật đã mang đến Liên hoan những vở diễn hay, nội dung giàu tính nhân văn. Dưới đây là những khoảnh khắc đáng nhớ được ghi nhận tại Liên hoan. (BÁ THI thực hiện)