Những hình ảnh nhân tuần lễ văn hóa Campuchia tại Trà Vinh

07:07 05/10/2022

Từ ngày 29/9 đến ngày 01/10, đoàn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Canpuchia đã có nhiều hoạt động tại Trà Vinh nhân tuần lễ văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022. Có dịp theo dõi các hoạt động mang đậm tình đoàn kết hữu nghị giữa 02 dân tộc, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh tiêu biểu dưới đây. BÁ THI (thực hiện)