Nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch

08:49 09/08/2021

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biết rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong các ngày qua. Để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch nguy hiểm này, các ngành, các cấp đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca nhiễm do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra. BÁ THI (thực hiện)