Dưa hấu ở Long Sơn

08:23 10/08/2022

Cánh đồng dưa hấu ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang tập trung ở vùng đất giồng cát, triền giồng thuộc ấp Huyền Đức, Sóc Giụp, Ô Răng và Bào Mốt. Đây là cây trồng truyền thống của nông dân trong xã và thâm canh từ 03 - 04 vụ/năm, năng suất bình quân đạt từ 20 - 25 tấn/ha, lợi nhuận từ 60 - 100 triệu đồng/ha/vụ, tùy theo thời điểm giá thị trường. Vụ dưa hấu thu - đông này, nông dân trong xã xuống giống 215ha, tăng 05ha so với vụ trước, do nông dân trồng dưới chân ruộng nơi sản xuất lúa kém hiệu quả, nâng tổng số từ đầu năm 2022 đến nay lên 731ha.