Những hình ảnh về mô hình du lịch canh nông cồn Ông

07:48 08/03/2024

Mô hình du lịch nông nghiệp Cồn Ông, thị xã Duyên Hải sau hơn 03 tháng đưa vào hoạt động đã dần khẳng định được lợi thế. Có dịp trở lại mô hình du lịch khá độc đáo này, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh dưới đây! BÁ THI (thực hiện)